Tips & News » ข่าวรถยนต์ » โครงการสร้างนักขับขี่ปลอดภัย กรมขนส่งร่วมกับภาคเอกชน

โครงการสร้างนักขับขี่ปลอดภัย กรมขนส่งร่วมกับภาคเอกชน

16 มีนาคม 2018
1385   0

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มช่วงเวลาสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นอกเวลาราชการ จับมือภาคเอกชน จัดการอบรมเสริมความรู้ก่อนขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกๆเดือน โดยเริ่มต้น ในวันที่ 24-25 มีนาคม นี้

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงภารกิจในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจรเพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์ ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม จัดอบรมวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร.0-2129-7426 รุ่นต่อไปอบรม วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-1655 และวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3295 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและตารางอบรมเพิ่มเติมที่ https://www.dlt.go.th/th/infographic/view.php?_did=1959 และสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกยังได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมกับสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐาน เพื่อขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ โดยขณะนี้ ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820-25, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6,มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2397-6308,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0 2160 1312, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 08 7917 1347เป็นต้น ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งหมดนี้กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

การทำใบขับขี่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ

กรมการขนส่งทางบกแนะนำทางเลือกในการอบรมและขอรับใบอนุญาตขับรถ

1.จองคิวออนไลน์
สำหรับที่ต้องการอบรม กับ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพมหานคร จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์!!!http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ รองรับทั้งใบอนุญาตขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน และผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่อเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี

2.อบรมภาคทฤษฎี กับ สถาบันการศึกษา
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สถาบันการศึกษา เปิดหลักสูตรอบรมอบรบภาคทฤษฎี สำหรับสอบใบขับขี่ โดยใช้หลักสูตรเดียวกับกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่ผ่านการอบรมกับสถาบันการศึกษาจะได้รับ “ใบรับรองผ่านการอบรม” เพื่อยื่นเป็นหลักฐาน สำหรับเข้า ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ กับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://goo.gl/drE6p4

3.โรงเรียนการขนส่ง 
กรมการขนส่งทางบกเปิดสูตรการฝึกหัดขับรถยนต์ โดยเปิดสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สถานที่เปิดสอนหลักสูตร ณ อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8626 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dlt.go.th/th/driving-school/

4.โรงเรียนสอนขับรถเอกชน
กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชนหลายแห่ง ที่มีมาตรฐานการดำเนินการตามที่กำหนด ผู้สนใจสามารถเรียนขับรถแล้ว อบรมต่อได้เลย ประหยัดเวลา ไม่ต้องจองคิว โดยมีโรงเรียนสอนขับรถเอกชนจัดตั้งกระจายทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/MpSSPZ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก 0 2271 8622-3

5.อบรมเสริมความรู้ วันเสาร์-อาทิตย์
กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเอกชนร่วมสนับสนุนการนักขับรถปลอดภัย สถานที่อบรมจัดกันที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 4 ชั้น 3 สามารถสมัครร่วมโครงการฯ ได้กับภาคเอกชนใจดีได้โดย รายละเอียดที่ https://www.dlt.go.th/th/infographic/view.php?_did=1959

หรือจะเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านก็ได้เหมือนกัน แต่เพื่อความรวดเร็วแนะนำให้โทรสอบถาม หรือจองคิวไว้ก่อน จะสะดวกและประหยัดเวลาที่สุดค่ะ

 

ข่าวจาก : กรมการขนส่งทางบก