Tips & News » ข่าวรถยนต์ » ด่วน….ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งอาจจะต่อภาษีไม่ได้

ด่วน….ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งอาจจะต่อภาษีไม่ได้

19 เมษายน 2017
149   0

ภาษีรถยนต์

ตามที่มีคำสั่งคสช.ที่ 14/2560 ได้มีการระบุถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก หากไม่จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง จะมีผลทำให้ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้

เมื่อได้รับใบสั่ง เจ้าของรถจะต้องไปจ่ายใบสั่งตามกำหนด เพื่อให้สามารถออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ แต่ถ้าหากไม่จ่ายค่าปรับตามกำหนดในใบสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรจะทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถมาชำระภายใน 15 วันตั้งแต่ได้รับแจ้ง

แต่หากเจ้าของรถยังคงไม่มาจ่ายค่าปรับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียน หากเจ้าของรถไปยื่นขอเพื่อต่อภาษี จะได้รับหลักฐานชั่วคราวเป็นป้ายวงกลมอายุ 30 วันแทน จากนั้นนายทะเบียนจะแจ้งให้เจ้าของรถไปชำระค่าปรับภายใน 30 วันตั้งแต่ที่ได้รับแจ้ง
ทีมข่าว kitsadagoodcar (โชว์รูมรถมือสอง)